Tak tanggung-tanggung, Andar Ismail dalam bukunya “Selamat Ribut Rukun : 33 Renungan Ten-tang Keluarga”, memborong 4 Bab tentang pendidikan dalam keluarga. Ia merujuk pada teladan keluarga Israel di zaman PL sebelum Pembuangan ke Babel, yang berfungsi sebagai sekolah dan “gereja”. Orang tua saat itu merangkap sebagai guru dan “pendeta”. Saat itu keluarga dipandang sebagai wadah tunggal di mana seorang anak […]

Categories: Khotbah & Renungan

MINGGU XXIII SES. PENTAKOSTA SABTU, 18 NOVEMBER 2017 Renungan Malam KJ.419 : 1-BerdoaSURAT PERINTAH Ezra 6:6-12 Supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anak-anaknya (ay.10) Kepada bupati Tatnai, raja Darius meminta kepatuhannya untuk melaksanakan perintahnya agar tidak Iagi mengganggu pembangunan Bait Suci yang sementara dilaksanakan. Justru raja Darius meminta agar umat Israel […]

Categories: Sabda Bina Umat

MINGGU XXIII SES. PENTAKOSTA SABTU, 18 NOVEMBER 2017 Renungan Pagi GB.69 : 1-BerdqaSIKAP YANG KONSISTEN Ezra 6:1-5Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan, …. .. (ay.5) Perikop ini merupalkan realisasi dari permintaan bupati Tatnai kepada raja Darius agar dilakukan penyelidikan kembau di […]

Categories: Sabda Bina Umat