SELASA, 7 AGUSTUS 2018 Renungan Malam KJ.39 : 1,2 – Berdoa MENJADI MUSUH SEUMUR HIDUP? 1 Samuel 18: 17 – 29 “…. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya (ay.29) Sepertinya firman seperti ini baik untuk dicermati. Makna firman ini mempunyai maksud yang jauh leblh besar daripada yang dapat kita patuhi. Jangan dalam keadaan-keadaan terdesak saja kita pakai firman ini untuk dilaksanakan. […]

Categories: Sabda Bina Umat

  SELASA, 7 AGUSTUS 2018 Renungan Pagi KJ.341 : 1,2 – Berdoa PAMOR SAUL SEMAKIN MENURUN 1 Samuel 18: 8-16 “Saul menjadi takut kepada Daud karena TUHAN menyertai Daud, sedang dari pada Saul ia telah undur (ay.12) Kisah Saul boleh dikatakan penuh dengan ketegangan, persoalan dan tragedi. Sepertinya pada awal mula semua berjalan dengan baik dan penuh pujian. Tetapi nanti […]

Categories: Sabda Bina Umat