KJ.405 : 1 – Berdoa JANJI ALLAH JELAS DAN TEGAS Kejadian 13 : 14 – 18 “sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan Kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya.” (ay.15) Mestinya, secara aturan budaya, Abram yang adalah paman dari Lot (kemudian dipanggil Abraham, Kej.17:5) lebih berhak untuk memilih lebih dulu daerah mana yang terbaik untuk domba-domba gembalaannya. […]

Categories: Sabda Bina Umat

Categories: Gallery

  KJ.249 : 1 – Berdoa SELESAIKAN DENGAN PENUH KEKERABATAN Kejadian 13:1-13 “… Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. (ay. 8) Kitab Kejadian selain mengisahkan penyataan TUHAN atas pencipta alam semesta dan segala isinya, juga memaparkan sikap dan perilaku manusia sebagai ciptaan TUHAN. Salah satu perilaku manusia […]

Categories: Sabda Bina Umat