MINGGU ADVEN II GB.226 – Berdoa HIDUP KEKAL DENGAN ALLAH Yohanes 5:24-26 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal (ay 24a) Hidup selamanya dengan Allah, belum menjadi keinginan utama manusia. Di mana salahnya? Salahnya terdapat dalam tidak dipahaminya arti hubungan manusia dengan Tuhan Yesus Kristus. Hanya apabila […]

Categories: Sabda Bina Umat

  MINGGU ADVEN II GB.278 – Berdoa KEESAAN ALLAH BAPA DAN ANAK Yohanes 5:19-23 supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa (ay.23a) Orang Yahudi mengaku Allah sebagai Bapa juga. Gelar Abba itu amat popular. Tuhan Yesus menyebut Allah aebagai Bapa-Nya. Namun Ia juga menyatakan bahwa diri-Nya eka atau satu dengan Bapa-Nya. Akibatnya adalah bahwa yang diperbuat oleh […]

Categories: Sabda Bina Umat