HARI MINGGU II PRAPASKAH KJ.10:1,2 – Berdoa PENDAMAI YANG SETIA BERIBADAH 1 Raja-Raja 8:62-66 Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban… (ay.62). Salah satu ciri pendamai adalah setia beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan itu mewujud dalam sikap rela untuk mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Salomo (Ibrani, damai sejahtera) atau yang disebut juga Yedija […]

Categories: Sabda Bina Umat