MINGGU X SESUDAH PENTAKOSTA KJ.383 : 1 – Berdoa MEMAHAMI KRISTUS DENGAN BENAR Galatia 4:12-20 “Betapa bahagianya kamu pada waktu itu! Dan sekarang dimanakah bahagiamu itu ?” (ay.15a) Pernahkah saudara diperhadapkan pada dua pilihan yang membingungkan? Pilihan yang kelihatan benar atau pilihan yang sungguh-sungguh benar? Tentunya pilihan yang dilakukan sungguh-sungguh benar, bukan? Jadi bukan pilihan yang hanya kelihatannya benar. […]

Categories: Sabda Bina Umat

  MINGGU X SESUDAH PENTAKOSTA GB.50 : 1 – Berdoa BERPENGHARAPAN HANYA KEPADA INJIL Markus 15:20b-32 “Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah kiri-Nya” (ay.27) Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Galatia, mengapa mereka mau mendengarkan orang-orang yang menyeret mereka untuk kembali hidup dalam ikatan Hukum Taurat. […]

Categories: Sabda Bina Umat