MINGGU XX SES.PENTAKOSTA ♪ KJ.242 : 1,2 – Berdoa Ibrani 4: 14 – 16 Yesus, Imam Besar Agung Peribadahan di zaman Musa bermula di Kemah Pertemuan. Di zaman Salomo peribadahan beralih ke Bait Suci di Yerusalem. Di dua tempat suci itu peranan imam sangat sentral. Hanya imam yang boleh masuk ke ruang mahakudus di Bait Suci. Sebagai ‘perantara’ antara TUHAN […]

Categories: Sabda Bina Umat