MINGGU XX SES. PENTAKOSTA ♪ GB.258 : 1 – Berdoa Ibrani 6 : 1-8 Menyangkal Karya Keselamatan Kristus Percaya kepada Yesus dan menjadi murid-Nya hanya berlaku bagi orang-orang yang telah ‘diterangi hatinya’. Demikianlah yang terjadi pada murid-murid Yesus yang pertama, ke dua belas orang itu (ay.4 band. Mat.48-11; 10:1-4). Panggilan Yesus, yang baru mereka kenal, merupakan sesuatu yang luar biasa […]

Categories: Sabda Bina Umat

MINGGU XX SES.PENTAKOSTA ♪ GB.252 :1,2 – Berdoa Ibrani 5: 11 – 14 Pancaindera Yang Terlatih Mengajarkan asas-asas pokok penyataan Allah memerlukan waktu pembinaan yang panjang. Lingkungan pun berpengaruh untuk tumbuh dan berkembangnya iman yang tangguh. Dengan itu semua diperoleh pancaindera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari pada yang jahat (14). Empat puluh tahun di padang gurun tidak dengan […]

Categories: Sabda Bina Umat

MINGGU XX SES. PENTAKOSTA ♪ GB. 40 : 1 – Berdoa Ibrani 5 : 1-10 Kristus Pokok Keselamatan Abadi Imam adalah jabatan terhormat yang dipilih dan ditetapkan oleh TUHAN. Harun menjadi imam yang diurapi dengan perantaraan Musa. Jauh sebelumnya sudah ada Melkisedek sebagai raja Salem dan imam (Kej. 14:18). Jabatan kerohanian yang sangat tinggi adalah Imam Besar. Jabatan itu menuntut […]

Categories: Sabda Bina Umat