BPPJ

1,622 Kali dibaca        


BADAN PEMERIKSA PERBENDAHARAAN JEMAAT (BPPJ)

Periode 2020- 2022
Bpk. Albert Rantetulung
Sdri. Emilia Purimahua
Ibu Cicilia L. Banjarnahor-Beslar

Periode 2017 – 2020
Bpk. Albert Rantetulung
Ny. Cicilia Lydia Beslar
Bpk. Eric Charles Assa

Periode 2015 – 2017
Bpk. Bram Silgadayano Bandrang
Ny. Verwednes M. Kalalo-Paulus
Ny. Windy Stansh Kaporoh

Bpk. Alexie H. Muaya
Bpk. Rizal Parimo

Periode 2012 – 2015
Bpk. Ayub Lebe
Bpk. Rizal Parimo
Bpk. Alexie H. Muaya

Periode 2007 – 2012
Dra. Ny.Nelly Rongre-Turuallo
Ny. Lely Rapar-Sondakh, S.E.
Bpk. Alexie H. Muaya, S.E.