RABU, 9 JANUARI 2019 – Renungan Pagi

229 Kali dibaca, Diterbitkan: 9 January 2019        


 

MINGGU EPIFANIA

GB 86:1 – Berdoa

ALLAH PENYELAMAT TUNGGAL

Yesaya 63:7-14
… maka Ia menjadi Juruselamat mereka (ay.8)

Kepemimpinan Allah atas umat memang tiada tara. Allah menyelamatkan dan perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Allah menyertai umat-Nya. Allah mencukupkan kebutuhan mereka padahal nyatanya umat sering memberontak. Umat tidak patuh, umat tidak layak menerima kasih Allah tetapi Allah tetap setia pada janji-Nya.

Dasar dari perbuatan Allah itu adalah kasih setia Tuhan dan sejak semula, dan menjadi satu-satunya jaminan untuk masa depan umat. Allah tetap memegang teguh janji kasih setia-Nya terhadap umat pilihan-Nya dan Allah tetap menjadi Juruselamat atas umat. Allah sendiri yang menyelamatkan dan menebus umat, Allah mengangkat dan menggendong sejak dahulu, dari generasi -regenerasi, turun temurun padahal umat memberontak, umat malah menolak kasih setia Allah. Allah mengaruniakan Roh–Nya yang kudus agar umat hidup dalam persekutuan kasih setia dengan Allah. Nyatanya hati umat itu degil dan suka melawan kehendak Allah. Mereka bertindak fatal; mendukakan Roh Kudus yang Allah materaikan atas mereka.

Allah hadir ditengah-tengah umat dalam Roh-Nya yang kudus, agar umat punya kepekaan terhadap penghantaran Allah bagi mereka. Roh Tuhan juga yang membawa mareka ke tempat perhentian. Saudaraku, mari jangan ulangl kesalahan urnat di masa lampau. Allah sudah begitu rupa, melakukan tindakan penyelamatan bagi umat-Nya. Allah adalah panyelamatan yang tinggal atas umat (ay. 8. 9). Allah sudah datang bagi kita sekarang. Allah hadir melalui Yesus Kristus, Dialah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat kita. Roh Kudus sudah dicurahkan bagi semua orang beriman dalam peristiwa Pentakosta. Roh-Nya juga sudah termeterai dalam diri setiap orang percaya, saat dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di setiap hari minggu sesudah berita anugrah pengampunan dosa yang kita terima dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadikan Dia sabagai Penyelamat Tunggal kita serta yakin akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita.

GB.86 : 4
Doa : (Pimpin dan bimbing kami senantiasa ya Tuhan, agar tetap beriman percaya hanya kepada-Mu}


Source: Sabda Bina Umat

Categories: Sabda Bina Umat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *