SABTU, 10 NOVEMBER 2018 – Renungan Pagi

295 Kali dibaca, Diterbitkan: 10 November 2018        


 

GB.61:1 -Berdoa

HIDUP KUAT, BERPEGANG PADA FIRMAN TUHAN

Yeremia 29:16-20
“…dengankanlah firman TUHAN, hai kamu semua orang buangan, yang telah Kukirim dari Yerusalem ke Babel” (ay.20)

Dalam suratnya, Yeremia menghibur umat Tuhan dan juga menegur mereka yang tetap hidup dalam kejahatan. Tuhan sendiri yang menyertai umat-Nya dalam penderitaan di pembuangan, tetapi Tuhan juga akan menghukum orang-orang yang masih terus berbuatjahat. Mereka tidak mendengar perkataan Tuhan, tetapi justru mengikuti perkataan nabi-nabi palsu yang hanya menjerat mereka untuk terus berlaku jahat. Bagaimana cara Tuhan menghukum? Yeremia bernubuat bahwa murka Tuhan akan berlaku bagi orang-orang jahat; Tuhan akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar, membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan jelek, sehingga tidak dapat dimakan, mereka akan menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan dan aib di antara segala bangsa dan dicerai-beraikan. Jika melihat murka Tuhan atas mereka, maka kebinasaaniah yang akan dituai orang-orang jahat. Sia-sia kehidupan yang mereka jalani, tidak bermanfaat dan bermakna. lbarat buah yang busuk dan akan dibuang. Tidak seorangpun yang mau menerima buah yang busuk dan memakannya, pasti akan dibuang. Diingatkan, kejahatan hanya mengundang murka Tuhan, dan ganjaran bagi mereka adalah kehancuran dan kebinasaan.

Umat harus tetap kuat dan setia menjalankan kehidupan mereka. Umat harus tetap mendengar dan berpegang pada perkataan Tuhan, dengan demikian mereka tidak akan tergoda untuk meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan orang-orang jahat. Setia di dalam kehendak Tuhan dengan kondisi hidup yang berat memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan akan mendatangkan kepastian hidup. Hidup manusia ditentukan oleh perkataan Tuhan.

GB.61 :3
Doa : (Tuhan, tolong kami untuk hidup seturut firman-Mu)


Source: Sabda Bina Umat

Categories: Sabda Bina Umat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *