SELASA, 19 FEBRUARI 2019 – Renungan Malam

204 Kali dibaca, Diterbitkan: 19 February 2019        


 

MINGGU VI SESUDAH EPIFANI

GB.205:1 – Berdoa

PERISTIWA DI SUNGAI YORDAN

Yosua 3:14-17
— sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai – (ay.15)

Paling tidak ada empat bentuk kerjasama:
1. Kerjasama antara manusia demi Allah.
2. Kerjasama manusia dengan Allah demi makhluk lain.
3. Kerjasama manusia dengan makhluk lain bagi Allah.
4. Kerjasama Allah dengan makhluk lain demi manusia.

Dalam penjabarannya mungkin saja kerjasama tersebut menjadi suatu diskusi panjang bahkan bisa berkembang kearah perdebatan hangat dan menarik.

Mari kita fokus hanya pada aspek ke-4 yaitu kerjasama Allah dengan makhluk lain demi manusia berdasarkan topik perikop Alkitab malam ini. Adakah hadir tokoh-tokoh di atas? Ya, ada! manusia, makhluk ciptaan lain dan Allah. Nampak kerjasama di antara manusia yakni umat Israel, para imam dan pemimpin Yosua. Kerjasama manusia dengan Allah yakni kepatuhan Yosua, para imam dan umat Israel pada Allah. Kerjasama Allah dan lingkungan, yakni ketika kuasa Allah tampak atas sungai Yordan yang berubah kering saat diinjak para imam ketika memasuki tanah perjanjian-Nya.

Peristiwa penyeberangan di sungai Yordan kembali menunjukkan kepada kita tentang alam yang tunduk pada Tuhan dan kehendak-Nya. Sehubungan dengan kenyataan tersebut kita dipanggil berdamai dengan lingkungan hidup, dengan Allah dan umat sesama kita demi memuliakan Allah Bapa di surga dan membawa sejahtera bagi manusia dan lingkungannya. Bertambahnya siklus bencana alam dewasa ini mendorong kita makin membina kebersamaan seutuhnya dan saling menolong sebagai ungkapan penyembahan yang benar bagi Allah Bapa.

GB 205:4
Doa : (Ajari kami mengenal dan memahami keagungan-Mu Tuhan, menata hidup manusia dan lingkungannya! demi kemuliaan Tuhan dan martabat kemanusiaan)


Source: Sabda Bina Umat

Categories: Sabda Bina Umat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *